Slezská nemocnice v Opavě

Moravskoslezský kraj, okres Opava

Olomoucká 86, 746 01 Opava
Internetové stránky: www.nemocnice.opava.cz/

 

Oddělení Sledované místo Celkový průměr
Chirurgické oddělení ambulantní část 1,00
Chirurgické oddělení Dětská ambulance 4,00
  Chirurgická ambulance   -
  Ortopedická ambulance 3,20
  Převazová ambulance 5,00
  Příjmová ambulance   -
Interní oddělení ambulantní část   -
  lůžkové oddělení   -
Celkem   3,44